LIKI Mobile Solutions

Wykorzystanie Specjalizowanych GPT w Praktyce Biznesowej

Cel Warsztatów:
Z ogromną przyjemnością oferujemy dostarczenie usługi przeprowadzenia warsztatów, celem których jest zaprezentowanie możliwości, jakie oferuje zastosowanie Generative Pretrained Transformers (GPT) w kontekście korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem usług chmurowych. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat tworzenia i wykorzystania specjalizowanych instancji GPT, co pozwoli na efektywne wsparcie klientów i optymalizację wewnętrznych procesów biznesowych.

Plan Warsztatów (4,5 godziny): 

 1. Wprowadzenie do GPT (30 minut) 
  1. Prezentacja teoretycznych podstaw GPT i jego zastosowań. 
  2. Omówienie możliwości, jakie niesie GPT dla sektora telekomunikacyjnego i biznesowego. 
 2. Ewolucja Odpowiedzi GPT (30 minut) 
  1. Prezentacja, jak specjalizacja treści wpływa na dokładność i trafność odpowiedzi GPT. 
  2. Porównanie efektów korzystania z ogólnodostępnego GPT i specjalizowanych wersji GPT. 
 3. Przerwa na Kawę (15 minut) 
 4. Praktyczne Zastosowanie GPT – Wprowadzenie (30 minut) 
  1. Przygotowanie uczestników do praktycznej części warsztatów. 
  2. Podział na grupy i przypisanie zadań. 
 5. Zabawne i Użyteczne Wtyczki GPT (30 minut) 
  1. Interaktywna demonstracja wtyczek rozszerzających możliwości GPT. 
  2. Omówienie, jak te wtyczki mogą być wykorzystywane w pracy. 
 6. Przerwa na Lunch (30 minut) 
 7. Demo Specjalizowanego GPT dla Orange Live Objects (30 minut) 
  1. Narzędzie dla Sprzedawców: Demonstracja, jak GPT może pomagać w identyfikacji możliwości zwiększania wartości biznesowej klientów dzięki usługach w chmurze. 
  2. Konfiguracja Dashboardu: Praktyczna demonstracja instrukcji krok po kroku w konfiguracji dashboardu, na przykładzie monitorowania zużycia energii elektrycznej. 
 8. Warsztaty Tworzenia Specjalizowanych GPT (1 godzina) 
  1. Pod kierunkiem prowadzących, uczestnicy będą tworzyć specjalizowane GPT na tematy związane z rozwiązaniami chmurowymi. 
  2. Ćwiczenia na przykładach praktycznych, takich jak konfiguracja dashboardu czy generowanie biznesowych rekomendacji. 
 9. Przerwa (15 minut) 
 10. Prezentacja Wyników Grup (30 minut) 
  1. Każda grupa prezentuje stworzoną specjalizowaną instancję GPT i jej zastosowanie. 
  2. Dyskusja i omówienie pracy każdej grupy. 
 11. Zakończenie: Zabawny Specjalizowany GPT (15 minut) 
  1. Lekkie zakończenie warsztatów z demonstracją zabawnego zastosowania GPT. 

Kluczowe Wartości Warsztatów: 

 • Interaktywność i Praktyczne Zastosowanie: Warsztaty skoncentrowane na praktycznym wykorzystaniu GPT, co zapewni uczestnikom realne umiejętności aplikacyjne. 
 • Dostosowanie do Potrzeb Korporacyjnych: Skupienie na tworzeniu rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania biznesowe, co zwiększy wartość dodaną dla uczestników – przykład z wykorzystaniem wiedzy o Live Objects 
 • Zaangażowanie i Współpraca: Praca w grupach pod kierunkiem ekspertów, co sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń między uczestnikami. 
 • Profesjonalizm i Ekspertyza: Wysoki poziom prowadzenia warsztatów, zapewniający zarówno głęboką wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. 

Grupa Docelowa: 

 • Pracownicy firm i korporacji z różnych działów, w tym sprzedaży, marketingu, wsparcia technicznego i IT, zainteresowani wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi AI w pracy. 

Dlaczego warto wybrać szkolenia AI od Liki?

 • Ekspertyza: Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem.
 • Praktyczne doświadczenie: Kursy oferują liczne warsztaty i projekty, które pozwolą Ci wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
 • Dostosowanie do potrzeb: Możliwość dostosowania programu kursu do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona profesjonalistów, którzy już dziś kształtują przyszłość technologii AI!

Jan Ekiel

CEO

Przemek Mikus

COO

Feel free to contact us!

We will answer all your questions and find the best solution for your project.

  Contact
  Sales PL
  +48 572 047 673
  Sales US
  +1 646 580 8933
  Recruitment
  +48 577 877 811

  Socials

  ŁÓDŹ
  8/10 Żeligowskiego Street Łódź 90-753 Poland