LIKI Mobile Solutions

ActiveLife Advisor: Sztuczna Inteligencja dla Lepszej Profilaktyki i Edukacji Zdrowotnej

ActiveLife Advisor to innowacyjna platforma AI, zaprojektowana, aby pomóc mieszkańcom miasta lub powiatu cieszyć się zdrowym stylem życia i większą jakością opieki zdrowotnej. Wykorzystując zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, narzędzie to dostarcza spersonalizowane informacje zdrowotne, wspiera w profilaktyce i edukacji zdrowotnej, oraz motywuje do aktywnego uczestnictwa w lokalnych inicjatywach zdrowotnych. Od regularnych przypomnień o kontrolach medycznych po rekomendacje zdrowotnych warsztatów — każda funkcjonalność jest zaprojektowana z myślą o zwiększeniu długowieczności i dobrego samopoczucia każdego mieszkańca. 

Rozpocznij transformację swojego życia z ActiveLife Advisor. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać zdrowie Twoje i Twojej społeczności!

Współczesne społeczeństwa stoją przed wyzwaniem „Silver Tsunami”, czyli szybkim starzeniem się populacji. Dzięki postępowi medycznemu i lepszym warunkom życia, ludzie żyją coraz dłużej. Ta zmiana demograficzna przynosi jednak nowe wyzwania związane z utrzymaniem zdrowia i jakości życia w późniejszych latach. Długowieczność nie powinna oznaczać długotrwałej zależności od intensywnej opieki medycznej czy generowania wysokich kosztów leczenia. Stąd coraz większe znaczenie mają działania profilaktyczne i promowanie zdrowego stylu życia, które mogą zapewnić, że dłuższe życie będzie równoznaczne z lepszym zdrowiem.

Systemy takie jak ActiveLife Advisor, wykorzystujące sztuczną inteligencję, stają się kluczowym elementem strategii zdrowotnych miast i regionów. Dzięki zaawansowanej analizie danych i możliwościom personalizacji, AI może służyć jako osobisty mentor zdrowotny, przewidując potrzeby zdrowotne użytkowników, przypominając o ważnych badaniach profilaktycznych, promując aktywność fizyczną i zalecając diety wspierające długoterminowo dobre zdrowie. Poprzez integrację z lokalnymi systemami zdrowotnymi i bazami danych, platformy takie jak ActiveLife Advisor mogą skutecznie zarządzać informacjami zdrowotnymi na poziomie społeczności, redukując fragmentaryzację opieki i umożliwiając efektywniejsze wykorzystanie zasobów medycznych.

Implementacja systemów AI w dziedzinie zdrowia publicznego to nie tylko inwestycja w technologię, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość mieszkańców. Wzmacniając procesy edukacyjne i motywacyjne w zakresie zdrowia, miasta i powiaty mogą znacząco poprawić jakość życia swoich mieszkańców, minimalizować przyszłe koszty opieki zdrowotnej i budować silniejsze, zdrowsze społeczności. W tym kontekście, ActiveLife Advisor jest nie tylko odpowiedzią na bieżące potrzeby, ale strategicznym krokiem ku zdrowszej przyszłości, gdzie każdy mieszkaniec może cieszyć się pełnią życia bez obciążenia chorobami związanymi z wiekiem.

Wdrażanie systemów takich jak ActiveLife Advisor to decyzja, która wymaga wizji, odwagi i przekonania o wartościach, jakie niesie zdrowie publiczne. Jest to wybór świadomego inwestowania w kapitał ludzki, który jest najcenniejszym zasobem każdej społeczności.

Funkcjonalności systemu 

ActiveLife Advisor to zaawansowana platforma AI, która dostarcza mieszkańcom miast i powiatów zintegrowane rozwiązania zdrowotne, mające na celu poprawę jakości życia i zdrowia. Oto główne funkcjonalności tej platformy, opisane wraz z ich działaniem i korzyściami dla użytkowników:

 1. Przypomnienia o badaniach profilaktycznych i wizytach lekarskich
 • Jak działa: Platforma automatycznie analizuje dane medyczne użytkownika, takie jak wiek, historia zdrowotna i ryzyko chorób, aby generować spersonalizowane przypomnienia o niezbędnych badaniach i wizytach kontrolnych.
 • Korzyści: Zapobiega chorobom poprzez wczesne diagnozowanie i leczenie, minimalizuje ryzyko poważnych problemów zdrowotnych i pomaga w utrzymaniu ciągłości opieki.
 1. Personalizowane zalecenia dotyczące diety i aktywności fizycznej
 • Jak działa: Algorytmy AI analizują styl życia, preferencje oraz cele zdrowotne użytkownika, dostarczając indywidualnie dostosowane porady dotyczące diety i ćwiczeń.
 • Korzyści: Poprawia ogólne zdrowie i samopoczucie, wspiera osiąganie celów zdrowotnych i kondycyjnych, oraz promuje długotrwałe zdrowe nawyki.
 1. Edukacja zdrowotna i świadomość ekologiczna
 • Jak działa: Platforma oferuje dostęp do wiarygodnych artykułów, wideo i warsztatów online dotyczących zdrowia i ekologii, dostosowanych do zainteresowań i potrzeb użytkowników.
 • Korzyści: Zwiększa świadomość zdrowotną i ekologiczną, edukuje na temat samoopieki i zrównoważonego życia, co przyczynia się do zdrowszej społeczności.
 1. Monitorowanie stanu zdrowia
 • Jak działa: Użytkownicy mogą wprowadzać swoje dane zdrowotne, takie jak ciśnienie krwi, poziom cukru, wagę, co jest monitorowane przez AI w celu wykrycia potencjalnych anomalii.
 • Korzyści: Umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia zdrowotne, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i spokój ducha użytkowników.
 1. Społeczność i wsparcie
 • Jak działa: Platforma integruje funkcje społecznościowe, umożliwiające użytkownikom udział w lokalnych grupach wsparcia, warsztatach zdrowotnych i innych wydarzeniach wspierających zdrowy styl życia.
 • Korzyści: Buduje silne, wspierające się społeczności, zwiększa motywację do zdrowego życia i umożliwia wymianę doświadczeń i porad między mieszkańcami.
 1. Integracja z lokalnymi usługami zdrowotnymi
 • Jak działa: AI łączy dane użytkownika z lokalnymi usługami zdrowotnymi, umożliwiając łatwy dostęp do specjalistów, terapii i innych zasobów zdrowotnych.
 • Korzyści: Usprawnia proces uzyskiwania niezbędnej opieki zdrowotnej, skraca czas oczekiwania na pomoc medyczną i poprawia koordynację opieki.

Każda z tych funkcjonalności ActiveLife Advisor została zaprojektowana tak, aby zwiększyć dostęp do opieki zdrowotnej, edukować i wspierać użytkowników w prowadzeniu zdrowego i aktywnego życia, co ma kluczowe znaczenie w kontekście starzejącego się społeczeństwa i zwiększających się wyzwań zdrowotnych.

Korzyści dla miasta i powiatu

Implementacja platformy ActiveLife Advisor przynosi szereg korzyści dla regionu, powiatu, czy miasta z punktu widzenia administracji publicznej i lokalnych władz. Oto kluczowe zalety, które mogą wpłynąć na decyzje o adopcji tego rodzaju technologii:

 1. Redukcja Kosztów Opieki Zdrowotnej
 • Korzyści: Wczesne wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych dzięki regularnym przypomnieniom i monitorowaniu stanu zdrowia mieszkańców może znacząco zmniejszyć koszty związane z leczeniem zaawansowanych chorób. Prewencyjne podejście do zdrowia obniża również obciążenie dla lokalnych szpitali i klinik.
 1. Zwiększenie Długowieczności i Jakości Życia Mieszkańców
 • Korzyści: Poprzez promowanie zdrowego stylu życia i zapewnienie dostępu do wiarygodnych informacji zdrowotnych, ActiveLife Advisor przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia mieszkańców. Dłuższe życie w dobrym zdrowiu oznacza także bardziej aktywnych i zaangażowanych obywateli.
 1. Wzmocnienie Wizerunku Administracji
 • Korzyści: Implementacja innowacyjnych rozwiązań takich jak ActiveLife Advisor wzmacnia postrzeganie administracji jako nowoczesnej i dbającej o dobro mieszkańców. Jest to szczególnie ważne w kontekście przyciągania nowych mieszkańców oraz inwestorów, co przekłada się na wzrost gospodarczy i rozwój regionu.
 1. Poprawa Zarządzania Publicznymi Zasobami Zdrowotnymi
 • Korzyści: Platforma umożliwia lepszą koordynację dostępnych usług zdrowotnych i zasobów, co pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie. Administracja zyskuje lepszy wgląd w potrzeby zdrowotne mieszkańców, co pozwala na optymalne planowanie i alokację środków.
 1. Zwiększenie Edukacji i Świadomości Zdrowotnej
 • Korzyści: Edukacyjne komponenty platformy mogą podnieść ogólną świadomość zdrowotną w społeczności, co przyczynia się do zmniejszenia występowania chorób cywilizacyjnych. Lepsza edukacja zdrowotna sprzyja także budowaniu zdrowych nawyków, które mogą być przekazywane międzypokoleniowo.
 1. Wzmocnienie Społeczności Lokalnych
 • Korzyści: ActiveLife Advisor poprzez integrację funkcji społecznościowych i motywujących do udziału w lokalnych inicjatywach zdrowotnych, wspiera budowanie silniejszych i bardziej zintegrowanych społeczności. Aktywne społeczności są kluczowe dla stabilności społecznej i rozwoju lokalnego.
 1. Promocja Zdrowia Publicznego i Aktywności
 • Korzyści: Wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania poprzez platformę przyczynia się do kształtowania zdrowszej przyszłości dla regionu, co może przekładać się na mniejsze obciążenie dla systemów zdrowotnych w przyszłości.

Podsumowując, ActiveLife Advisor to narzędzie, które może odgrywać kluczową rolę w strategii zdrowotnej każdego regionu, oferując kompleksowe korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla administracji publicznej, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia.

Plan wdrożenia 

Plan wdrożenia rozwiązania ActiveLife Advisor, które korzysta z zaawansowanej technologii AI do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, może zostać zrealizowany przy wykorzystaniu finansowania zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i z tradycyjnych źródeł budżetu publicznego. Poniżej przedstawiam szczegółowy plan wdrożenia, który uwzględnia obie opcje finansowania:

Etap 1: Przygotowanie i planowanie

 1. Analiza i ocena potrzeb:
  • Analiza przeprowadzonych badań lub przeprowadzenie badań i ankiet wśród mieszkańców, aby zidentyfikować ich potrzeby zdrowotne i oczekiwania względem systemu.
  • Współpraca z lokalnymi jednostkami opieki zdrowotnej, szpitalami i innymi instytucjami medycznymi dla dokładnego zrozumienia krajobrazu zdrowotnego regionu.
 2. Budowanie konsorcjum:
  • Tworzenie konsorcjum z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, naukowcami i lokalnymi ekspertami w dziedzinie zdrowia.
  • Negocjacje i ustalenia dotyczące ról i odpowiedzialności poszczególnych członków konsorcjum.
 3. Wybór modelu finansowania:
  • Analiza możliwości finansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej (np. Horyzont Europa, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Krajowy Plan Odbudowy).
  • Porównanie z opcją finansowania z tradycyjnego budżetu publicznego i ocena, która opcja lepiej spełnia wymagania projektu.

Etap 2: Projektowanie i rozwój

 1. Opracowanie specyfikacji technicznej:
  • Opracowanie szczegółowych wymagań technicznych dla platformy ActiveLife Advisor.
  • Wybór technologii i platform, które zostaną użyte do budowy systemu.
 2. Rozwój platformy:
  • Programowanie i konfiguracja systemu zgodnie z opracowanymi specyfikacjami.
  • Integracja systemu z istniejącymi bazami danych zdrowotnych i infrastrukturą IT.

Etap 3: Testowanie i wdrożenie

 1. Testowanie systemu:
  • Przeprowadzenie testów funkcjonalnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa.
  • Zbieranie feedbacku od użytkowników beta i wprowadzanie niezbędnych modyfikacji.
 2. Szkolenia i przygotowanie personelu:
  • Organizacja szkoleń dla pracowników służby zdrowia, administratorów i innych użytkowników kluczowych.
  • Przygotowanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych.
 3. Oficjalne wdrożenie:
  • Uruchomienie systemu na szeroką skalę.
  • Monitorowanie operacji i rozwiązywanie problemów na bieżąco.

Etap 4: Monitorowanie, ocena i rozwój

 1. Monitorowanie efektywności systemu:
  • Regularna analiza danych uzyskanych z systemu dla oceny jego efektywności i wpływu na zdrowie publiczne.
  • Przeprowadzanie regularnych przeglądów systemu i jego aktualizacji technologicznych.
 2. Rozwój i skalowanie:
  • Rozwijanie systemu o nowe funkcjonalności i integracja z dodatkowymi usługami zdrowotnymi.
  • Możliwość skalowania systemu na inne regiony lub adaptacja do zmieniających się potrzeb i technologii.
 3. Raportowanie i komunikacja wyników:
  • Regularne raportowanie wyników do zarządu miasta/regionu i członków konsorcjum.
  • Publikacja sukcesów i studiów przypadku dla promocji projektu i pozyskiwania dalszego wsparcia.

 

Przekształć Swoje Miasto w Model Zdrowego Społeczeństwa z ActiveLife Advisor

Jako lider w lokalnej administracji, masz unikalną możliwość wprowadzenia zmian, które realnie poprawią jakość życia mieszkańców. ActiveLife Advisor to innowacyjne narzędzie wykorzystujące AI, które wspiera zdrowie publiczne, edukuje i angażuje społeczność, a także obniża koszty opieki zdrowotnej. Nie przegap okazji do wdrożenia tej zaawansowanej platformy w swoim regionie.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wdrożenia ActiveLife Advisor i dostosowania go do specyficznych potrzeb Twojego miasta. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci na każdym etapie – od planowania po pełne wdrożenie.

Zainwestuj w przyszłość zdrowia Twojego miasta. Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć transformację.

Jan Ekiel

CEO

Przemek Mikus

COO

Feel free to contact us!

We will answer all your questions and find the best solution for your project.

  Contact
  Sales PL
  +48 572 047 673
  Sales US
  +1 646 580 8933
  Recruitment
  +48 577 877 811

  Socials

  ŁÓDŹ
  8/10 Żeligowskiego Street Łódź 90-753 Poland