LIKI Mobile Solutions

Wdrożenia AI: Transformacja Biznesowa z Liki – Przyspieszanie Wzrostu i Innowacji

Odkryj nowy wymiar efektywności operacyjnej i konkurencyjności dzięki naszym specjalistycznym usługom wdrożeń AI. W Liki, nie tylko wdrażamy inteligentne technologie, ale tworzymy rozwiązania, które są ściśle dopasowane do unikalnych potrzeb i procesów każdej firmy. Nasze wdrożenia AI pozwalają na:

 • Zwiększenie efektywności: Automatyzacja rutynowych zadań przekłada się na szybsze i bardziej efektywne procesy, co pozwala pracownikom skupić się na zadaniach o wyższej wartości.
 • Redukcja kosztów: Inteligentna automatyzacja znacząco zmniejsza koszty operacyjne, optymalizując wykorzystanie zasobów i eliminując nieefektywności.
 • Skrócenie czasu realizacji zadań: AI przyspiesza procesy biznesowe, umożliwiając szybsze dostarczanie produktów i usług na rynek.
 • Zwiększenie dochodów: Dostosowanie oferty produktowej do aktualnych potrzeb klientów zwiększa sprzedaż i poprawia wyniki finansowe. 
 • Poprawa kluczowych wskaźników biznesowych (KPIs): Ciągły monitoring i analiza danych w czasie rzeczywistym umożliwiają optymalizację działalności firmy.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak możemy wspomóc rozwój Twojej firmy poprzez inteligentne rozwiązania AI. Inwestuj w technologie przyszłości już teraz i zbuduj z nami przewagę na rynku!

W obecnym, szybko zmieniającym się świecie gospodarczym, sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym narzędziem umożliwiającym przedsiębiorstwom osiąganie znaczących przewag konkurencyjnych. Wdrożenie AI przez Liki to nie tylko nowoczesność i innowacyjność, ale przede wszystkim realne korzyści biznesowe, które można mierzyć poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej, redukcję kosztów i przyspieszenie czasu realizacji projektów. Oto główne korzyści, które oferuje wdrożenie AI w Twojej firmie:

 1. Zwiększenie Efektywności Operacyjnej: AI potrafi automatyzować złożone procesy, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne wykonanie zadań, które tradycyjnie wymagały znaczących zasobów ludzkich. Optymalizacja procesów prowadzi do zwiększenia ogólnej wydajności firmy.
 2. Redukcja Kosztów Operacyjnych: Dzięki AI możliwe jest identyfikowanie nieefektywności w procesach biznesowych, co pozwala na ich usprawnienie i zmniejszenie związanych z nimi kosztów. Inteligentne algorytmy mogą również przyczynić się do oszczędności poprzez zautomatyzowane systemy zarządzania energią i zasobami.
 3. Skrócenie Czasu Realizacji Zadań: Automatyzacja kluczowych operacji biznesowych dzięki AI skutkuje znacznym skróceniem czasu niezbędnego do ich wykonania, co jest szczególnie ważne w dynamicznie rozwijających się sektorach rynku.
 4. Zwiększenie Przychodów i Dochodów: Inteligentna automatyzacja oraz precyzyjne analizy danych umożliwiają lepsze zrozumienie potrzeb klientów i optymalizację oferty produktowej, co przekłada się na wzrost sprzedaży i zysków.
 5. Poprawa Kluczowych Wskaźników Biznesowych: AI wspomaga monitorowanie i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżącą optymalizację KPIs (Key Performance Indicators) i innych kluczowych wskaźników dla efektywności przedsiębiorstwa.

 

Liki specjalizuje się w wykorzystaniu zaawansowanych technologii AI do usprawniania i rozszerzania funkcjonalności istniejących systemów IT, tworząc wyjątkowe wartości dodane dla firm. Rozumiemy, że nie każda organizacja potrzebuje budowy kompleksowych rozwiązań od podstaw. Wiele przedsiębiorstw posiada już solidne bazy systemów IT, które można skutecznie ulepszyć i dostosować do nowych wymagań rynkowych, wprowadzając inteligentne algorytmy AI. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie w dziedzinie integracji, jesteśmy w stanie efektywnie wkomponować rozwiązania oparte na AI do istniejących infrastruktur, zwiększając ich wydajność, bezpieczeństwo oraz możliwości analizy danych.

Korzystając z zaawansowanych technologii AI, Liki przekształca tradycyjne systemy IT w inteligentne narzędzia, które wspierają strategiczne decyzje biznesowe i optymalizację procesów. Integracja AI z istniejącymi rozwiązaniami umożliwia firmom nie tylko zwiększenie mocy obliczeniowej i precyzji analiz, ale również otwiera drogę do automatyzacji złożonych operacji, przewidywania trendów rynkowych i personalizacji doświadczeń klientów. Takie podejście pozwala naszym klientom nie tylko na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności, ale również na osiągnięcie znaczących oszczędności poprzez optymalizację kosztów operacyjnych i skrócenie czasu wprowadzania produktów i usług na rynek. Liki, wykorzystując swoje kompetencje w dziedzinie AI i technologii informacyjnych, gwarantuje, że każda integracja przyniesie realne korzyści dla działalności naszych klientów.

Doświadczenie Liki we wdrożeniach AI 

Liki wykorzystuje szeroki wachlarz zaawansowanych technologii i platform programistycznych, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania AI, które spełniają specyficzne potrzeby branżowe naszych klientów. Nasza głęboka wiedza technologiczna obejmuje języki programowania technologii back-end Java i Python, a także frameworki front-endowe Angular i React, które są fundamentem dla tworzenia dynamicznych i responsywnych interfejsów użytkownika. Dzięki naszym umiejętnościom w zakresie programowania mobilnego oraz systemów embedded jesteśmy w stanie tworzyć kompleksowe rozwiązania software’owe na różne platformy i urządzenia. Dodatkowo, nasze kompetencje w obszarze DevOps pozwalają na skuteczne zarządzanie cyklem życia oprogramowania oraz infrastrukturą IT.

Nasze doświadczenie w Generative AI znajduje zastosowanie w wielu branżach, na przykład w automatyzacji procesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa IT. Używamy sprawdzonych bibliotek Pythona, takich jak TensorFlow i PyTorch, do analizy i identyfikacji potencjalnych zagrożeń, automatyzując testy podatności systemów. W branży finansowej, wykorzystujemy te same technologie do automatyzacji procesów sprawozdawczości zarządczej, gdzie AI pomaga w agregacji i analizie danych zbieranych z całej organizacji, dostarczając kluczowych wskazówek dla podejmowania decyzji.

Kolejnym przykładem jest zarządzanie wiedzą w organizacjach i projektach. Tu nasze rozwiązania oparte na Generative AI, takie jak specjalizowane modele GPT, pozwalają na szybkie i precyzyjne przeszukiwanie podłączonych zewnętrznych źródeł danych oraz firmowych dokumentów, by dostarczać wiarygodnych informacji i wspierać procesy decyzyjne.

W Liki, nasza wiedza i doświadczenie w dziedzinie front-end umożliwiają nam szybkie tworzenie intuicyjnych dashboardów dla rozwiązań AI, które ułatwiają monitorowanie i zarządzanie oprogramowaniem oraz infrastrukturą IoT. Dzięki temu nasi klienci mogą efektywnie korzystać z danych generowanych przez miliony czujników i kontrolerów, zwiększając efektywność operacyjną i osiągając lepsze wyniki biznesowe. Nasze zaangażowanie w rozwijanie kompetencji technologicznych i stałe doskonalenie metod pracy pozwala Liki na utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie innowacji, dostarczając naszym klientom rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na bieżące wyzwania, ale także definiują przyszłe kierunki rozwoju technologii.

Wdrożenia AI – autorski proces opracowany przez ekspertów Liki

Wprowadzenie do Procesu Wdrożenia AI

W Liki, proces wdrożenia AI jest starannie zaprojektowany, aby zapewnić naszym klientom skuteczność i maksymalne korzyści z nowoczesnych technologii. Począwszy od wstępnej konsultacji, przez dogłębną analizę potrzeb, aż po finalne uruchomienie systemu i bieżące wsparcie posprzedażowe, każdy etap jest kluczowy dla sukcesu projektu.

Etap 1: Analiza Dojrzałości Cyfrowej i Potrzeb

Na samym początku, przeprowadzamy szczegółowe badanie dojrzałości cyfrowej organizacji klienta oraz analizę efektywności inwestycyjnej planowanego wdrożenia AI. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary, w których wdrożenie AI przyniesie najszybszy zwrot z inwestycji i największe korzyści operacyjne.

Etap 2: Projektowanie Rozwiązania

Na podstawie zgromadzonych danych, nasz zespół ekspertów projektuje spersonalizowane rozwiązanie AI, które jest dopasowane do specyfiki działalności i wymagań technicznych klienta. Projekt obejmuje zarówno architekturę systemu, jak i plan integracji z istniejącą infrastrukturą IT.

Etap 3: Integracja i Testowanie

Po opracowaniu projektu, przystępujemy do fazy integracji, w której nasze rozwiązanie AI jest wdrażane w środowisko operacyjne klienta. Następnie przeprowadzamy kompleksowe testy funkcjonalne i wydajnościowe, aby upewnić się, że wszystkie elementy systemu działają zgodnie z oczekiwaniami.

Etap 4: Uruchomienie i Optymalizacja

Kolejny krok to uruchomienie systemu w rzeczywistym środowisku biznesowym. To etap, w którym klienci zaczynają doświadczać pierwszych korzyści płynących z automatyzacji i optymalizacji procesów dzięki AI. Nasz zespół monitoruje wdrożenie i dokonuje niezbędnych korekt, aby zapewnić optymalną wydajność systemu.

Etap 5: Wsparcie Posprzedażowe i Stały Rozwój

Po uruchomieniu, oferujemy kompleksowe wsparcie posprzedażowe, które obejmuje zarówno techniczną pomoc, jak i doradztwo w zakresie dalszego wykorzystania AI. Regularne aktualizacje i ulepszenia są częścią naszego zaangażowania w ciągły rozwój technologiczny i adaptację do zmieniających się potrzeb klienta.

Podsumowanie

Dzięki szczegółowemu procesowi wdrożenia, Liki zapewnia, że każde wdrożenie AI jest nie tylko technologicznie zaawansowane, ale również dopasowane do indywidualnych potrzeb biznesowych, co gwarantuje maksymalizację wartości dla naszych klientów. 

 

Case Studies: Innowacyjne Wdrożenia AI przez Liki

 1. Cyfrowy Asystent Finansowy i Operacyjny

Wyzwanie: Firma usługowa potrzebowała narzędzia, które zwiększy przejrzystość wewnętrznych danych finansowych i operacyjnych, umożliwiając szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i optymalizację kosztów.

Rozwiązanie: Liki opracowało specjalizowanego GPT, zasilanego danych z dokumentacji firmowej, baz danych wynikami finansowymi i sprawozdawczością zarządczą. Cyfrowy asystent pomaga pracownikom i decydentom uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące wyników finansowych, etapów realizacji inwestycji i usług, potencjalnych opóźnień, oraz możliwych skutków tych opóźnień.

Korzyści: Dzięki implementacji cyfrowego asystenta, firma osiągnęła znaczną poprawę w szybkości i precyzji decyzji biznesowych, redukcję kosztów przez lepsze zrozumienie obszarów nadmiernych wydatków oraz zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez proaktywne zarządzanie potencjalnymi kryzysami.

 1. GPT Specjalizowany w Marketingu

Wyzwanie: Agencja marketingowa borykała się z problemem długiego czasu przygotowania efektywnych materiałów promocyjnych oraz ofert dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Rozwiązanie: Stworzono specjalizowany GPT, który, mając dostęp do kompletnych danych o ofercie i case studies, wspiera zespół marketingowy w tworzeniu treści marketingowych, pisaniu ofert oraz podawaniu przykładów wdrożeń podobnych do potrzeb potencjalnych klientów.

Korzyści: Narzędzie znacząco przyspieszyło proces tworzenia spersonalizowanych propozycji dla klientów, poprawiając efektywność pracy zespołu i skracając czas reakcji na zapytania ofertowe. Czas tworzenia nowej personalizowanej oferty skrócił się z 2 dni do 30 minut. 

 1. System ML Monitorujący Jakość Sieci Telekomunikacyjnej

Wyzwanie: Operator telekomunikacyjny chciał zredukować liczbę awarii zgłaszanych przez klientów, co było kluczowe dla poprawy satysfakcji klientów, wskaźników jakościowych i redukcji kosztów operacyjnych.

Rozwiązanie: Liki zaimplementowało system machine learning, który w czasie rzeczywistym monitoruje wskaźniki jakości sieci, identyfikując potencjalne awarie i ich przyczyny przed zgłoszeniem problemu przez klientów.

Korzyści: System pozwolił na wcześniejsze wykrywanie i reagowanie na problemy, co zminimalizowało przestoje i poprawiło ogólną jakość usług oferowanych przez operatora.

 1. AI w Testach Podatności Cyberbezpieczeństwa

Wyzwanie: Firma potrzebowała narzędzia do efektywnego i ciągłego testowania podatności swoich systemów cyfrowych, by zapobiegać potencjalnym atakom cybernetycznym.

Rozwiązanie: Zastosowano system AI, który korzysta z automatycznych skanerów podatności i generuje zrozumiałe raporty z rekomendacjami działań, które należy podjąć, aby wzmocnić bezpieczeństwo systemów.

Korzyści: Dzięki temu rozwiązaniu, firma znacznie zwiększyła poziom bezpieczeństwa swoich systemów, zmniejszając ryzyko ataków oraz potencjalnych strat finansowych i reputacyjnych związanych z naruszeniami bezpieczeństwa.

 

Bezpieczeństwo i Przyszłość Pracy z AI: Obalanie Mitów

Rozwianie obaw o zastępowanie pracowników przez AI

Współczesna sztuczna inteligencja to narzędzie, które służy wspomaganiu, a nie zastępowaniu ludzi. W Liki rozumiemy, że pracownicy to cenne zasoby każdego menedżera i organizacji. Im większe zasoby i bardziej zintegrowany zespół, tym większy potencjał na osiąganie znaczących rezultatów. AI nie odbiera pracy, lecz przekształca ją, umożliwiając pracownikom skupienie się na bardziej złożonych i kreatywnych zadaniach. Dzięki sztucznej inteligencji, ten sam pracownik w tym samym czasie może przynieść organizacji większą wartość, zajmując się nowymi wyzwaniami i możliwościami rozwoju. Przy odpowiednim zarządzaniu i szkoleniach, AI staje się wsparciem, które pozwala zespołom rozwijać swoje kompetencje i efektywnie realizować bardziej ambitne cele.

Zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności danych

Bezpieczeństwo danych jest priorytetem przy wdrażaniu rozwiązań AI. W Liki stosujemy rygorystyczne procedury zabezpieczające i ścisłe umowy o poufności, które zapewniają, że wszystkie dane są chronione na najwyższym poziomie. Każde wdrożenie AI przechodzi przez szczegółowe procesy audytu bezpieczeństwa, które gwarantują, że dane nie są narażone na nieuprawniony dostęp czy przetwarzanie. Ponadto, korzystając z technologii AI, jak GPT od OpenAI, zawsze stosujemy zasady minimalizacji danych oraz szyfrowania, aby zapewnić, że wszystkie informacje są przetwarzane z zachowaniem pełnej poufności. Menadżerowie mogą czuć się pewnie, wiedząc, że wybierając współpracę z Liki, wybierają rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i bezpieczne.

Odpowiadając na te obawy, chcemy zapewnić menadżerów, że stosowane przez nas rozwiązania AI są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne i etyczne. Zapraszamy do rozmowy o tym, jak możemy wspólnie wykorzystać potencjał AI do rozwoju Twojej firmy, jednocześnie dbając o integralność i bezpieczeństwo operacji.

 

Dołącz do Przemiany z Liki – Twój Partner w Transformacji Cyfrowej

Jesteśmy gotowi, aby pomóc Twojej organizacji wykorzystać pełen potencjał sztucznej inteligencji. Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby umówić się na bezpłatną konsultację i odkryć, jak nasze zaawansowane rozwiązania AI mogą przyspieszyć rozwój Twojego przedsiębiorstwa. Niezależnie od branży czy wielkości Twojej firmy, Liki dostarcza personalizowane i skuteczne narzędzia, które przekształcą Twoje operacje, zwiększą efektywność i zapewnią trwałe konkurencyjne przewagi.

Nie czekaj, aż konkurencja wyprzedzi Cię w wyścigu technologicznym. Inwestuj w przyszłość już teraz. Wybierz Liki jako swojego zaufanego partnera w cyfrowej transformacji. Razem możemy zbudować inteligentniejsze, efektywniejsze i bardziej innowacyjne jutro.

Zainwestuj w przyszłość, wspierając lokalną inteligencję — wybierz Liki jako swojego partnera w transformacji cyfrowej. Kontaktuj się z nami już dzisiaj!

Jan Ekiel

CEO

Przemek Mikus

COO

Feel free to contact us!

We will answer all your questions and find the best solution for your project.

  Contact
  Sales PL
  +48 572 047 673
  Sales US
  +1 646 580 8933
  Recruitment
  +48 577 877 811

  Socials

  ŁÓDŹ
  8/10 Żeligowskiego Street Łódź 90-753 Poland