Usługi

UX Audit Twojej strony lub aplikacji


Umów konsultację
UX Audit

Jak Liki przeprowadza audyt?

Zapomnij o działaniach opartych na ogólnych, standardowych scenariuszach. Audyt UX w Liki zależy od i jest w pełni dostosowany do Twoich potrzeb. Po głębokiej analizie i ustaleniu celów i zadań, nasz zespół stworzy dedykowany scenariusz przeprowadzenia audytu Twojego produktu cyfrowego. Jeśli więc potrzebujesz więcej informacji na temat audytu UX, jego kluczowych elementów i jakie korzyści ze sobą niesie, przewiń w dół, przeczytaj nasz artykuł i skontaktuj się z naszym zespołem.

Czym jest audyt UX?

Audyt UX (User Experience) to kompleksowa ocena projektu strony internetowej lub aplikacji pod kątem funkcjonalności z perspektywy końcowego użytkownika. Celem audytu UX jest zidentyfikowanie możliwych problemów z użytecznością, punktów krytycznych lub obszarów do poprawy na ścieżce użytkownika produktu. Audyt obejmuje obszary takie jak projekt interfejsu, nawigacja, organizacja treści czy dostępność. Efektem są konkretne zalecenia dotyczące poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika z produktem.

UX Audit

Możemy więc powiedzieć, że audyt UX to systematyczna ewaluacja doświadczenia użytkownika (UX) strony internetowej, aplikacji lub produktu. Obejmuje analizę różnych aspektów interfejsu użytkownika, takich jak użyteczność, dostępność, projekt, treść i funkcjonalność, w celu zidentyfikowania obszarów do poprawy i zaleceń mających na celu poprawę obecnego użytkowania. Celem audytu UX jest zidentyfikowanie i rozwiązanie wszelkich problemów z użytecznością, które mogą negatywnie wpływać na doświadczenie użytkownika końcowego, aby produkt był bardziej efektywny, satysfakcjonujący i ogólnie przyjemy w odbiorze.

Korzyści z przeprowadzenia audyt UX?

Na jakie aspekty produktu audyt UX ma realny wpływ?

 • Poprawa użyteczności. Audyt UX może zidentyfikować obszary produktu, które są mylące lub trudne dla użytkowników i zaproponować zalecenia dotyczące poprawy ogólnej użyteczności produktu.
 • Zwiększenie dostępności. Audyt UX pomoże rozpoznać obszary, w których produkt nie jest dostępny dla użytkowników z niepełnosprawnościami i zaproponować zalecenia dotyczące zwiększenia jego dostępności.
 • Udoskonalenie doświadczenia użytkownika. Audyt UX wskaże obszary, w których można poprawić doświadczenie użytkownika i zaproponować zalecenia dotyczące poprawy ogólnego doświadczenia dla użytkowników.
 • Zwiększenie satysfakcji klienta. Audyt UX wypunktuje te obszary, w których można poprawić doświadczenie klienta i zaproponować zalecenia dotyczące zwiększenia jego satysfakcji wynikające z interakcji z produktem.
 • Poprawa wskaźników konwersji. Audyt UX może zidentyfikować obszary, w których projekt produktu nie jest zoptymalizowany pod kątem konwersji i zaproponować zalecenia dotyczące poprawy jej wskaźników.
 • Zwiększenie efektywności. Audyt UX pomoże odkryć obszary, w których projekt produktu jest nieefektywny i zaproponować zalecenia dotyczące poprawy efektywności oraz zmniejszenia czasu i wysiłku potrzebnego do wykonania zadań przez użytkowników.
 • Lepszy design. Audyt UX zapewnia kompleksową ocenę projektu produktu, obejmującą zarówno interfejs użytkownika, jak i doświadczenie użytkownika, co dostarcza wartościowych wskazówek do podejmowania przemyślanych decyzji projektowych.
Konkretne rezultaty audytu UX będą zależeć od potrzeb i celów audytu, a także od rozmiaru i złożoności produktu, który jest poddawany audytowi. Ogólnie rzecz biorąc, audyt UX zapewnia kompleksową analizę doświadczenia użytkownika oraz zalecenia dotyczące poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika. Klarowny raport z audytu UX (dokumentacja) pozwoli płynnie wprowadzić zalecane zmiany.

Dlaczego audyt UX jest ważny?

Udoskonala doświadczenia użytkownika

Poprawia wskaźniki konwersji

Oszczędza czas i pieniędze

Zwiększa efektywność produktu

Daje przewagę nad konkurencją

Audyt UX jest niezwykle istotny, ponieważ pomaga organizacjom zrozumieć mocne i słabe strony ich produktów cyfrowych oraz zidentyfikować możliwości poprawy. Audyt UX może:

Udoskonalić doświadczenie użytkownika: Poprzez identyfikację obszarów frustracji użytkowników, wszelkich niedomówień lub niedoskonałości, audyt UX może pomóc w poprawie doświadczenia użytkowania, zwiększając ich zaangażowanie, lojalność i satysfakcję.

Poprawić wskaźniki konwersji: Dobrze zaprojektowane doświadczenie użytkownika pozytywnie wpływa na wskaźniki konwersji. Użytkownicy są bowiem bardziej skłonni do podejmowania pożądanych działań, jeśli produkt jest łatwy w obsłudze.

Oszczędzać czas i pieniądze: Naprawa problemów z użytecznością na wczesnym etapie procesu rozwoju jest znacznie tańsza niż naprawianie ich później lub po wprowadzeniu produktu na rynek. Audyt UX pomaga zidentyfikować i rozwiązać problemy, zanim staną się bardziej kosztowne i czasochłonne do naprawienia.

Zwiększyć efektywność produktu: Poprzez identyfikację obszarów produktu, które można zoptymalizować lub uczynić bardziej efektywnymi, audyt UX może pomóc w poprawie ogólnej efektywności i wydajności tegoż produktu.

Wyprzedzić konkurencję: Organizacje, które stawiają na doświadczenie użytkownika, mają większe szanse na wyprzedzenie konkurencji, oferując lepszy, bardziej przyjemny produkt (user friendly), który spełnia potrzeby jego użytkowników.

Jak przeprowadza się audyt UX?

Kompleksowy audyt UX obejmuje kombinację następujących kroków:

 • Badania i przygotowanie: Obejmuje określenie potrzeb i celów audytu, określenie grupy docelowej oraz identyfikację kluczowych elementów produktu, które mają być poddane audytowi.
 • Ewaluacja interfejsu użytkownika: Polega na analizie różnych aspektów interfejsu użytkownika, takich jak układ, projekt wizualny, nawigacja i treść.
 • Testowanie użyteczności: Polega na obserwowaniu użytkowników podczas interakcji z produktem, zbieraniu opinii i danych na temat ich doświadczeń.
 • Analiza i dokumentacja: Obejmuje kompilację danych i opinii zebranych w fazach badań i testów oraz opracowanie raportu.
 • Zalecenia: Na podstawie wyników audytu UX formułuje się zalecenia dotyczące poprawy doświadczenia użytkownika, w tym konkretne zalecenia projektowe i rozwojowe.
 • Wdrożenie: Na podstawie zaleceń dokonuje się zmian w produkcie, mających na celu poprawę doświadczenia użytkownik.
Proces jest powtarzany w miarę potrzeby, aby ciągle udoskonalać produkt.

Masz dodatkowe pytania?

Skonsultuj je z naszymi designerami.

Porozmawiaj z Ekspertem
UX Audit

Jakie są kluczowe elementy audytu UX?

 • Użyteczność. Obejmuje ocenę łatwości i intuicyjności zadań wykonywanych przy obsłudze produktu. Uwzględnia tez ogólny dostęp do informacji zawartych produkcie.
 • Dostępność. Obejmuje ocenę, jak dobrze produkt uwzględnia użytkowników z niepełnosprawnościam - wizualnymi, słuchowymi lub ruchochowymi.
 • Projekt. Obejmuje ocenę wizualnego projektu produktu, w tym elementów takich jak kolor, typografia i układ.
 • Treść. Obejmuje ocenę jakości, istotności i dostępności prezentowanej w produckie treści.
 • Funkcjonalność. Obejmuje ocenę funkcjonalności produktu, w tym łatwości użytkowania i niezawodności różnych funkcji i interakcji.
 • Dane użytkowników i analiza. Obejmuje analizę danych użytkowników i analityki w celu zrozumienia, jak użytkownicy korzystają z produktu i zidentyfikowania obszarów do poprawy.
 • Kompatybilność urządzeń. Obejmuje ocenę kompatybilności produktu z różnymi urządzeniami, takimi jak komputery stacjonarne, telefony komórkowe i tablety.
 • Wydajność. Obejmuje ocenę szybkości i responsywności produktu oraz identyfikację obszarów, w których można poprawić wydajność.
Poprzez ocenę tych kluczowych składników, audyt UX dostarcza kompleksowej analizy doświadczenia użytkownika i zaleceń dotyczących poprawy tego doświadczenia.

Jakie narzędzia są używane do audytu UX?

Oto kilka powszechnie stosowanych narzędzi przy przeprowadzaniu audytu UX:

 1. Oprogramowanie do testowania użyteczności. Narzędzia takie jak UserTesting, Lookback i Hotjar pozwalają obserwować użytkowników podczas interakcji z produktem i zbierać dane na temat ich doświadczenia.
 2. Narzędzia analityczne i heatmapy. Narzędzia takie jak Google Analytics, Mixpanel i Hotjar dostarczają danych na temat interakcji użytkowników z produktem, w tym informacji o kliknięciach, przewijaniu i ruchach myszką.
 3. Narzędzia dostępności. Narzędzia takie jak WAVE, aXe i NVDA pomagają ocenić dostępność Twojego produktu, w tym zgodność z normami i wytycznymi dostępności.
 4. Narzędzia do tworzenia prototypów i wireframe'ów. Narzędzia takie jak Sketch, Figma i InVision umożliwiają szybkie tworzenie prototypów i wireframe'ów Twojego produktu, ułatwiając testowanie i ocenę różnych koncepcji projektowych.
 5. Narzędzia do przeprowadzania ankiet i zbierania opinii. Qualtrics, Typeform i UserVoice pozwalają zbierać opinie użytkowników i klientów na temat ich doświadczeń z Twoim produktem.
 6. Narzędzia do testów A/B. Optimizely. Google Optimize, VWO i podobne pomagają testować różne warianty projektu i treści Twojego produktu, aby określić, które działają najlepiej.
To tylko kilka przykładów spośród wielu narzędzi dostępnych do audytu UX. Każdorazowo wybór konkretnych narzędzi zależeć będzie od potrzeb i celów audytu, a także od rozmiaru i złożoności produktu, który jest poddawany badaniu.

Jak długo trwa audyt UX?

Czas trwania audytu UX może się znacznie różnić w zależności od rozmiaru i złożoności produktu, który jest mu poddawany, a także od zakresu audytu i dostępnych zasobów. Podstawowy audyt UX małej witryny lub aplikacji może trwać od kilku dni do tygodnia, podczas gdy bardziej kompleksowy audyt większego i bardziej skomplikowanego produktu może zająć kilka tygodni lub, w wyjątkowych sytuacjach, nawet miesięcy.

W ogólnym zakresie audyt UX powinien być procesem iteracyjnym, z regularnymi aktualizacjami i raportami z postępów, aby zapewnić przebieg zgodnie z planem, oraz osiąganie zakładanych celów. Ważne jest, aby przeznaczyć wystarczająco dużo czasu i zasobów na przeprowadzenie dokładnej i kompleksowej analizy doświadczenia użytkownika i ankietowania użytkowników - przełoży się to na płynność i efektywność wprowadzania zmian, zaleconych na podstawie wyników audytu.

Kto może przeprowadzić audyt UX?

Audyt UX oraz testy użyteczności mogą być przeprowadzane przez różnego rodzaju specjalistów, należą do nich:

 • Projektanci UX. Doświadczeni projektanci UX posiadają umiejętności i wiedzę potrzebną do oceny użyteczności, dostępności i projektu produktu, a także do formułowania zaleceń dotyczących poprawy.
 • Specjaliści od użyteczności. Specjaliści od użyteczności mają wiedzę ekspercką w ocenie użyteczności produktów i mogą dostarczyć zaleceń mających na celu poprawę doświadczenia użytkownika.
 • Eksperci od dostępności. Osoby specjalizujące się w dostępności mają doświadczenie w ocenie dostępności produktów i mogą zapewnić, że produkt jest dostępny dla użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Badacze UX. Badacze UX wykorzystują różnorodne metody, takie jak testowanie użytkowników i ankiety, aby zbierać dane na temat doświadczenia użytkownika i dostarczać wglądy i zalecenia dotyczące poprawy.
 • Menadżerowie produktu. Menadżerowie produktu są odpowiedzialni za nadzór nad rozwojem produktu i mogą zapewnić szerokie spojrzenie na audyt UX i heurystyki użyteczności, uwzględniając potrzeby biznesowe i grupę docelową.
Ogólnie rzecz biorąc, audyt UX może być przeprowadzany przez zespół specjalistów posiadających różnorodne umiejętności i wiedzę, lub przez osobę o doświadczeniu w projektowaniu UX, użyteczności, dostępności lub badaniach. Konkretny zespół lub osoba zależy od rozmiaru i złożoności produktu poddawanego audytowi, a także od potrzeb i celów audytu. Zespół będzie przeprowadzał ewaluację heurystyczną i analizował profile przewidywanych (user persona) oraz rzeczywistych użytkowników, aby tworzyć lepsze ścieżki użytkownika na podstawie danych jakościowych.

Potrzebujesz więcej informacji na temat audytu UX w Liki? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Olga

Olga

UI/UX Designer

Damian

Damian

Business Representative

Piotr

Piotr

Business Representative

Skontaktuj się i przedstaw swój projekt!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania biznesowe i techniczne dotyczące twojego projektu.

FrontendHouse logo on cookie banner

Używamy plików cookie, aby spersonalizować naszą stronę internetową.