LIKI Mobile Solutions

CommunityGuard: Obrona Cywilna Nowej Generacji wykorzystująca AI i IoT dla Lokalnych Społeczności

CommunityGuard to nowatorski system obrony cywilnej, który wykorzystuje AI i IoT do zwiększenia odporności lokalnych społeczności na różnorodne zagrożenia, od działań wojennych po klęski żywiołowe. Oferuje niezawodną łączność cyfrową, zaawansowane systemy monitoringu i sterowania, cyfrowych asystentów bazujących na sztucznej inteligencji oraz ciągłe szkolenia, zapewniając kompleksowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Jest to kluczowe narzędzie dla liderów lokalnych, którzy pragną zbudować samowystarczalne i bezpieczne społeczności. Odkryj, jak CommunityGuard może zrewolucjonizować obronę cywilną w Twoim regionie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować demonstrację.

CommunityGuard: System Obrony Cywilnej Nowej Generacji

W odpowiedzi na rosnące ryzyko wystąpienia działań wojennych, dywersyjnych, hybrydowych, ataków terrorystycznych, a także tradycyjnych klęsk żywiołowych, społeczności lokalne stają przed pilną potrzebą adaptacji do nowych realiów. CommunityGuard to innowacyjny system obrony cywilnej, który wykorzystuje najnowsze technologie AI, łączności cyfrowej i IoT, aby przekształcić sposób, w jaki społeczności reagują na kryzysy. Celem projektu jest uzupełnienie zwykłych systemów zarządzania kryzysowego, które koncentrują się głównie na wsparciu centrów zarządzania kryzysowego, na model, w którym technologia jest narzędziem wspierającym bezpośrednio mieszkańców i lokalne grupy reagowania.

Cel i Zakres Produktu

Cel: CommunityGuard jest tworzony z myślą o zwiększeniu odporności i samowystarczalności lokalnych społeczności. Jego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom narzędzi i wiedzy niezbędnej do efektywnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. System ma na celu nie tylko wspieranie istniejących struktur zarządzania kryzysowego, ale przede wszystkim aktywizację mieszkańców, wolontariuszy oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych do bezpośredniego zapewnienia bezpieczeństwa.

Zakres: CommunityGuard oferuje szeroki wachlarz funkcji:

 • szybkie rozpowszechnianie informacji, 
 • integracja z systemami IoT umożliwiającymi monitorowanie i reagowanie na zmiany w środowisku, 
 • zaawansowane narzędzia komunikacji, w tym systemy DMR, które są niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach, pozwalając na utrzymanie kontaktu między mieszkańcami a służbami ratunkowymi nawet w warunkach zaniku tradycyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • asystenci Generative AI, którzy w sytuacji zagrożenia wspierają mieszkańców w zakresie procedur postepowania, obsługi infrastruktury cyfrowej i zasilania awaryjnego, udzielania wzajemnej pomocy i samoorganizacji zanim służby ratunkowe będą mogły dostarczyć niezbędną pomoc. 

System i Jego Tło

W kontekście rosnącego zagrożenia wojną oraz zwiększonej aktywności dywersyjnej i terrorystycznej, konieczne stało się myślenie o obronie cywilnej w kategoriach nie tylko reaktywnych, ale przede wszystkim proaktywnych. Tradycyjne podejście do zarządzania kryzysowego, skoncentrowane na wsparciu centrum zarządzania kryzysowego i wyspecjalizowanych służb, może być niewystarczające w obliczu zagrożeń, które wymagają szybkiej i zdecentralizowanej reakcji.

CommunityGuard odpowiada na te nowe wyzwania, umożliwiając każdemu członkowi społeczności nie tylko dostęp do kluczowych informacji, ale także dając narzędzia do osobistego i zbiorowego reagowania, udzielania pomocy sobie samemu i ludziom z najbliższego otoczenia. System skupia się na lokalnej społeczności jako pierwszej linii obrony i niesienia pomocy – przygotowując jej członków do samodzielnego działania poprzez szkolenia, dostarczanie odpowiedniego sprzętu oraz integrację z nowoczesnymi technologiami, które umożliwiają efektywną komunikację i koordynację działań.

W ramach CommunityGuard, mieszkańcy uczestniczą w ustawicznych programach rozwoju i utrzymania kompetencji; uczą się, jak wykorzystać dostępne narzędzia i technologie do monitorowania swojego bezpośredniego otoczenia, jak reagować na różnorodne scenariusze kryzysowe oraz jak współpracować zarówno między sobą, jak i ze służbami specjalistycznymi. Szkolenia obejmują nie tylko obsługę techniczną sprzętu, ale również rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i zarządczych, które są kluczowe w kryzysowych sytuacjach. CommunityGuard ma zapewnić w lokalnej społeczności masę krytyczną:

 1. dostępnej technologii cyfrowej
 2. i ludzi z kompetencjami pozwalającymi na ich efektywne wykorzystanie w sytuacji kryzysu. 

Dzięki temu objęta ochroną grupa będzie mogła przetrwać zagrożenia nawet wtedy, gdy w długim okresie czasu nie będzie mogła liczyć na pomoc z zewnątrz. 

 

Funkcjonalności Systemu CommunityGuard

1. Zapewnienie Niezawodnej Łączności

Kluczowym aspektem nowoczesnych systemów obrony cywilnej jest niezawodność łączności. W CommunityGuard rozumiemy, że nie ma systemów całkowicie odpornych na zniszczenie czy dywersję, dlatego kładziemy nacisk na tworzenie rozwiązań redundantnych. Redundancja w systemach komunikacyjnych pozwala na utrzymanie ciągłości łączności nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

CommunityGuard wykorzystuje szereg nowoczesnych technologii komunikacyjnych, aby zapewnić ciągłość łączności nawet gdy tradycyjne systemy zawodzą. Nasz system integruje zarówno transmisję głosu, jak i przesył danych, co jest niezbędne dla efektywnej komunikacji w warunkach kryzysowych:

 • Tradycyjne Systemy Łączności, takie jak światłowodowe sieci dostępowe i telefonia komórkowa, mogą być zabezpieczone przez redundancję, co znacząco zwiększa ich odporność w sytuacjach kryzysowych. Redundancja w sieciach światłowodowych i komórkowych polega na tworzeniu rezerwowych ścieżek transmisji danych i sygnałów, co umożliwia kontynuację działania nawet po uszkodzeniu jednej z głównych linii. Zapewnienie alternatywnych tras dla przesyłania danych i połączeń telefonicznych pozwala na natychmiastowe przełączanie ruchu na sprawne segmenty sieci, minimalizując przerwy w dostępie do usług:
 • Łączność Satelitarna: Umożliwia komunikację nawet wtedy, gdy lokalne sieci naziemne są zniszczone lub zakłócone. Jest niezależna od lokalnej infrastruktury, co czyni ją nieocenioną w przypadku dużych zniszczeń terenowych lub sabotowania lokalnych sieci przez działania wrogie.
 • Prywatne Sieci 5G SA (Standalone): Zapewniają szybki i bezpieczny transfer danych z dużą przepustowością, co jest kluczowe dla zarządzania informacjami w czasie rzeczywistym i koordynacji działań ratunkowych. Możliwość ustanowienia lokalnej, kontrolowanej sieci 5G zwiększa odporność na zakłócenia z zewnątrz, na inwigilację i zapewnia priorytetowy dostęp do sieci dla służb ratunkowych i osób zarządzających kryzysami.
 • Prywatne Sieci WiFi: Działają jako lokalne sieci dostępowe, umożliwiające szybkie łączenie z siecią dla wielu użytkowników. W przypadku awarii głównych linii internetowych, lokalne sieci WiFi mogą służyć jako punkty dostępu do Internetu dla ratowników i mieszkańców, wspomagając komunikację i dostęp do informacji.
 • Cyfrowe Systemy Łączności DMR są wykorzystywane zarówno przez służby ratunkowe jak i użytkowników cywilnych. Nie ograniczają się tylko do komunikacji głosowej; umożliwiają również przesyłanie danych. Systemy DMR mogą być połączone z Internetem oraz publiczną siecią telefoniczną, co zapewnia alternatywne ścieżki komunikacji w przypadku zakłóceń głównych kanałów. Ponadto, DMR zapewnia szyfrowanie transmisji, co jest kluczowe dla ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Zagrożenia dla Łączności Publicznej: W sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy akty terrorystyczne, publiczne sieci komunikacyjne są szczególnie narażone na celowe zakłócenia, zniszczenia lub nasłuch. W CommunityGuard, przygotowujemy lokalne społeczności na takie ewentualności, zapewniając technologie i szkolenia, które umożliwiają samodzielne przywracanie i utrzymywanie łączności.

Każda z tych technologii może być  wybrana i zintegrowana w systemie CommunityGuard, aby zapewnić mieszkańcom i służbom możliwość skutecznego reagowania na różnorodne scenariusze zagrożeń. Nie tylko umożliwiają one ciągłe przekazywanie krytycznych informacji, ale również budują zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, którzy wiedzą, że dysponują narzędziami potrzebnymi do ochrony własnej i swojej społeczności.

2. Systemy IoT, Diagnostyczne i Sterowania dla Obrony Cywilnej

Systemy IoT, zaawansowane technologie diagnostyczne oraz zdalnego sterowania odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych strategiach obrony cywilnej. CommunityGuard integruje te technologie, aby zapewnić kompleksowe i efektywne zarządzanie infrastrukturą powiatową oraz ochronę mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, lokalne społeczności mogą proaktywnie monitorować i reagować na zmienne warunki oraz potencjalne zagrożenia.

 • Systemy IoT i Monitorowanie Środowiska: CommunityGuard wykorzystuje rozbudowaną sieć czujników IoT do monitorowania kluczowych parametrów środowiskowych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia mieszkańców. Czujniki te są zdolne do śledzenia jakości powietrza, poziomów wody, a także warunków meteorologicznych. Dzięki ciągłej analizie danych z czujników, system może szybko identyfikować zagrożenia takie jak skażenia chemiczne, biologiczne czy promieniotwórcze co umożliwia szybką reakcję i minimalizację skutków potencjalnych incydentów.
 • Czujniki Aktywności i Naruszeń: System wykorzystuje również czujniki detekcji ruchu, naruszeń i wideo monitoring, które są umieszczane w strategicznych, krytycznych lokalizacjach, takich jak zbiorniki wody pitnej czy magazyny zaopatrzenia. Monitoring tych obszarów pozwala na wczesne wykrycie nieautoryzowanego dostępu i potencjalnych prób sabotażu, co jest kluczowe dla zachowania ciągłości i bezpieczeństwa infrastruktury miejskiej.
 • Zdalne Sterowanie i Diagnostyka: CommunityGuard oferuje możliwości zdalnej diagnostyki i sterowania kluczowymi elementami infrastruktury, co jest szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych. System umożliwia zdalne włączanie alternatywnych źródeł zasilania, agregatów, odłączanie uszkodzonych obwodów elektrycznych, a także zarządzanie systemami komunikacji i bezpieczeństwa. Zaawansowane funkcje diagnostyczne pozwalają na szybką ocenę stanu technicznego kluczowych urządzeń i systemów, co znacznie skraca czas reakcji na awarie.
 • Wykorzystanie Dronów Cywilnych: CommunityGuard włącza do swojej infrastruktury drony cywilne, które są wykorzystywane do monitorowania i inspekcji trudno dostępnych obszarów oraz miejsc o zwiększonym ryzyku. Drony te mogą przesyłać w czasie rzeczywistym obrazy i dane, co jest nieocenione przy ocenie skali zagrożeń lub monitorowaniu postępów prac naprawczych w infrastrukturze miejskiej.

Zaawansowane systemy IoT, zdalne sterowanie oraz diagnostyka w połączeniu z dynamicznym monitorowaniem przez drony, tworzą solidną bazę technologiczną dla CommunityGuard, umożliwiając skuteczną i zintegrowaną reakcję na różnorodne scenariusze kryzysowe. Te technologie nie tylko zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, ale również umacniają odporność i samowystarczalność lokalnych społeczności w obliczu rosnących zagrożeń. W tym obszarze również krytyczne znaczenie mają zapewnienie dostępności sprzętu i wyszkolonych ludzi. 

 

3. Zintegrowana Infrastruktura Zasobników Sprzętowych CommunityGuard

W sytuacjach kryzysowych, kluczowe jest zapewnienie nie tylko dostępu do informacji, ale także dostępności i gotowości sprzętu niezbędnego do zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. System CommunityGuard obejmuje zaawansowane zasobniki sprzętowe, zaprojektowane tak, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z różnych scenariuszy zagrożeń.

 • Konstrukcja i Lokalizacja Zasobników: Zasobniki, które moglibyśmy nazwać „Cyfrowymi Skrzyniami Obrony Cywilnej”, są rozmieszczone strategicznie w kluczowych punktach miasta lub powiatu. Są projektowane z myślą o wytrzymałości i bezpieczeństwie, wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Ich lokalizacja w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych i obszarów o dużej gęstości populacji umożliwia łatwy dostęp w przypadku nagłej potrzeby.
 • Zabezpieczenia i Funkcjonalności: Każda skrzynia jest wodoodporna i wyposażona w systemy wymuszonej wentylacji, aby zapewnić stabilność temperaturową i chronić zawartość przed wilgocią oraz ekstremalnymi temperaturami. Są one także zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, wyposażone w systemy alarmowe i monitoringowe, co zapewnia ochronę sprzętu przed kradzieżą czy sabotażem.
 • Wyposażenie Zasobników: W środku zasobników znajduje się niezbędny sprzęt do zarządzania kryzysowego, w tym urządzenia zapewniające niezawodną łączność, takie jak radia DMR, telefony satelitarne, systemy 5G SE, modemy i routery zapewniające dostęp do Internetu, komputery, drony do monitorowania z powietrza oraz sprzęt diagnostyczny i naprawczy. Dodatkowo, skrzynie wyposażone są w UPS-y i przenośne źródła energii, które umożliwiają działanie systemów komunikacyjnych i monitoringu w przypadku przerw w dostawie prądu.
 • Szkolenia i Dostępność dla Społeczności: Integralną częścią strategii CommunityGuard jest szkolenie mieszkańców w zakresie używania sprzętu znajdującego się w zasobnikach. Regularne warsztaty i ćwiczenia przygotowują społeczność do efektywnego wykorzystania tych zasobów, zwiększając ogólną gotowość i odporność w sytuacjach kryzysowych.

Zintegrowane zasobniki sprzętowe CommunityGuard odgrywają kluczową rolę w budowaniu lokalnej odporności na zagrożenia, umożliwiając szybką reakcję i samopomoc w krytycznych momentach. Ich strategiczne rozmieszczenie i zaawansowana technologia stanowią fundament skutecznego systemu obrony cywilnej, który jest zawsze gotowy do działania w obliczu nadchodzących wyzwań.

4. Wykorzystanie Generative AI w Systemie CommunityGuard: Asystenci Cyfrowi w Obronie Cywilnej

CommunityGuard w pełni wykorzystuje możliwości Generative AI, aby zrewolucjonizować obronę cywilną, dostarczając inteligentne narzędzia wspomagające zarówno edukację, jak i działania w sytuacjach kryzysowych. Asystenci cyfrowi opierają się na zaawansowanych algorytmach AI, które analizują ogromne ilości danych – zarówno globalnych, jak i lokalnych (statycznych i dynamicznych) – aby dostarczać spersonalizowane wsparcie użytkownikom systemu.

Tryb Edukacyjny Asystentów AI

W trybie edukacyjnym, asystenci AI działają jako interaktywni nauczyciele i mentorzy, dostarczając użytkownikom wiedzę dostosowaną do ich indywidualnego poziomu umiejętności i potrzeb. Wykorzystują dane zebrane z lokalnych procedur obrony cywilnej, instrukcji obsługi sprzętu, protokołów postępowania w kryzysie oraz interakcji z doświadczonymi użytkownikami, aby utrzymać i przekazywać kluczowe kompetencje.

 • Personalizacja uczenia: AI analizuje efektywność uczenia na podstawie odpowiedzi i postępów uczniów, dostosowując tempo i głębokość materiału, aby maksymalizować zrozumienie i retencję wiedzy.
 • Nieustanne dostosowywanie: Algorytmy uczą się z każdą interakcją, udoskonalając swoje metody nauczania, aby lepiej sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom społeczności w zakresie obrony cywilnej.
 • Dostępność 24/7: Asystenci AI są dostępni o każdej porze, co zapewnia ciągłą możliwość nauki i rozwoju umiejętności, niezależnie od ograniczeń czasowych czy geograficznych.

Tryb Wsparcia w Zagrożeniu

Gdy następuje sytuacja kryzysowa, asystenci AI przechodzą w tryb wsparcia, dostarczając użytkownikom natychmiastowe, konkretne instrukcje postępowania. Dzięki ciągłej analizie sytuacji oraz dostępu do aktualnych danych, AI może szybko dostarczyć rozwiązania i procedury niezbędne do zarządzania kryzysem.

 • Instrukcje obsługi i diagnozy: Asystenci dostarczają szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi kluczowego sprzętu, diagnozowania awarii oraz metod ich naprawy, co jest kluczowe dla utrzymania funkcjonalności niezbędnych systemów.
 • Zarządzanie stresowymi sytuacjami: Generative AI, niepodatne na stres i presję, oferuje spokojne i zrozumiałe komunikaty, które pomagają zredukować panikę i zorganizować efektywne działania ratunkowe.
 • Szybkie dostosowanie do zmieniających się warunków: AI ciągle analizuje rozwój sytuacji i dostosowuje swoje rekomendacje, zapewniając najbardziej aktualne i skuteczne wsparcie.

Dzięki integracji Generative AI, CommunityGuard staje się nie tylko systemem reaktywnym, ale narzędziem proaktywnie wspierającym społeczności lokalne w przygotowaniach do różnorodnych zagrożeń. Umożliwienie mieszkańcom dostępu do zaawansowanych asystentów cyfrowych w obronie cywilnej znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa, samodzielności oraz odporności na kryzysy. Wykorzystanie Generative AI w systemie CommunityGuard zapewnia ciągłość posiadanych kompetencji w lokalnej społeczności. Asystenci AI umożliwiają nie tylko bieżące przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale także utrzymanie tych kompetencji na wysokim poziomie niezależnie od zewnętrznych czynników. Dzięki ciągłej dostępności i możliwości dostosowania treści edukacyjnych do aktualnych potrzeb i poziomu użytkowników, asystenci cyfrowi zapewniają, że wiedza kluczowa dla bezpieczeństwa i efektywności działań obronnych jest stale odświeżana i utrwalana.

5. Ustawiczny Program Edukacji i Angażowania Lokalnej Społeczności w CommunityGuard z Wykorzystaniem AI 

Zaawansowany system obrony cywilnej CommunityGuard kładzie duży nacisk na ciągłe szkolenie i angażowanie lokalnej społeczności, wykorzystując zarówno tradycyjne metody edukacyjne, jak i innowacyjne rozwiązania oparte na AI. Program ten ma na celu nie tylko przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale także utrzymanie gotowości społeczności do efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych.

 • Ciągłe Szkolenia i Warsztaty z Asystą AI: Oprócz regularnych warsztatów, szkoleń i symulacji kryzysowych, CommunityGuard wdraża asystentów AI, którzy dostarczają spersonalizowane treści edukacyjne i są dostępni o każdej porze. Asystenci ci są programowani, aby dostosowywać poziom i tempo nauki do indywidualnych potrzeb uczestników, co zwiększa efektywność procesu edukacyjnego i utrzymania umiejętności.
 • Licencje i Uprawnienia z Wykorzystaniem AI: CommunityGuard pomaga mieszkańcom w zdobyciu i odnawianiu niezbędnych certyfikatów i licencji, takich jak uprawnienia do użytkowania radiowej komunikacji cyfrowej DMR, certyfikaty SEP dla elektryków, czy licencje na obsługę dronów. Asystenci AI mogą wspierać użytkowników w przygotowaniach do egzaminów i testów, zapewniając materiały edukacyjne dostosowane do konkretnych wymagań certyfikacyjnych.
 • Współpraca z Lokalnymi Organizacjami i Służbami: Program szkoleniowy intensywnie współpracuje z lokalnymi jednostkami, takimi jak Ochotnicza Straż Pożarna, szkoły i uniwersytety, rozszerzając zakres i głębię szkoleń. Asystenci AI mogą być wykorzystywani do koordynowania wspólnych inicjatyw i warsztatów, a także do przekazywania wiedzy specjalistycznej niezbędnej w poszczególnych obszarach.
 • Budowanie Masy Krytycznej Kompetencji: Regularne treningi wspierane przez AI i aktualizacja wiedzy zapewniają, że społeczność jest stale przygotowana do samodzielnego działania. AI pomaga w identyfikacji obszarów, które wymagają dodatkowych szkoleń, oraz w monitorowaniu postępów uczestników, co umożliwia efektywne zarządzanie programem edukacyjnym.
 • Wykorzystanie Technologii Wsparcia: Narzędzia takie jak platformy e-learningowe, aplikacje mobilne i VR są integralną częścią programu edukacyjnego, z AI jako centralnym elementem w procesie tworzenia realistycznych symulacji i interaktywnych kursów.

Dzięki połączeniu tradycyjnych metod szkoleniowych z innowacyjnymi rozwiązaniami opartymi na AI, CommunityGuard zapewnia, że każdy mieszkaniec jest nie tylko dobrze przygotowany teoretycznie, ale również praktycznie – zdolny do działania w realnych, stresowych warunkach kryzysowych. Asystenci AI odgrywają tutaj kluczową rolę, nie tylko jako nauczyciele, ale jako dynamiczni przewodnicy, którzy dostosowują proces nauczania do bieżących potrzeb i warunków.

Plan Wdrożenia CommunityGuard: Skuteczna Implementacja i Integracja Systemu

Wdrożenie systemu CommunityGuard w danej lokalnej społeczności rozpoczyna się od strategicznej współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami społecznymi. Proces ten jest kluczowy dla zdefiniowania zakresu systemu, ustalenia priorytetów i zaplanowania kolejności działań, które zapewnią największą efektywność i odporność społeczności na różnorodne scenariusze kryzysowe.

Faza I: Diagnoza i Planowanie

Rejestracja Istniejącej Infrastruktury: Pierwszym krokiem jest szczegółowa inwentaryzacja dostępnej infrastruktury krytycznej, w tym lokalizacji agregatów, systemów łączności oraz innych zasobów kluczowych dla funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Zbieranie tych danych pozwoli na ocenę obecnego poziomu przygotowania i identyfikację obszarów wymagających pilnych ulepszeń lub rozbudowy.

Tworzenie Asystentów Cyfrowych: równolegle rozpocznie się proces tworzenia specjalizowanych asystentów AI, którzy będą służyć zarówno edukacji, jak i wsparciu w zarządzaniu i eksploatacji zgromadzonej infrastruktury. Asystenci ci będą dostarczać informacji o najlepszych praktykach, instrukcjach obsługi oraz procedurach kryzysowych.

Faza II: Budowa i Szkolenie Społeczności

Budowa Lokalnej Społeczności Obrony Cywilnej: Na bazie zgromadzonych informacji i zasobów zostanie zorganizowana lokalna społeczność obrony cywilnej, skupiająca wolontariuszy i osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. Proces ten będzie obejmował rekrutację, selekcję oraz dopasowanie osób do różnych ról i zadań w ramach systemu CommunityGuard.

Szkolenia i Certyfikacja: Kluczowym elementem będzie szereg szkoleń i warsztatów mających na celu wyposażenie mieszkańców w niezbędne umiejętności do efektywnego wykorzystania CommunityGuard. Program szkoleniowy pokryje zarówno obsługę techniczną sprzętu, jak i procedury postępowania w kryzysie, a także praktyczne aspekty współpracy w ramach lokalnej społeczności obrony cywilnej. Dodatkowo, uczestnicy przejdą proces certyfikacji, który zapewni legalne uprawnienia do obsługi zaawansowanych technologii takich jak radiowa łączność cyfrowa DMR czy obsługa urządzeń elektrycznych z certyfikatami SEP.

Faza III: Quick Win i Pierwsze Implementacje

Quick Win – Rejestracja i Edukacja: Jako pierwsze działanie „Quick Win”, zostanie zaimplementowany moduł asystentów AI w wybranych lokalizacjach oraz uruchomiony program edukacyjny w szkołach i miejscach publicznych. Celem jest szybkie podniesienie świadomości i gotowości społeczności, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i efektywności systemu CommunityGuard od pierwszych dni jego działania.

Realizacja tych etapów wymaga ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, a sukces wdrożenia zależy od aktywnego udziału i zaangażowania lokalnej społeczności. CommunityGuard to nie tylko system, ale przede wszystkim platforma do budowania odpornych, samowystarczalnych i bezpiecznych społeczności, zdolnych stawić czoła nowym wyzwaniom w zmieniającym się świecie. Kolejne fazy wdrożenia, zakup i wdrażanie infrastruktury do obrony cywilnej zależy już od indywidualnej analizy potrzeb wykonywanej w pierwszych fazach wdrożenia. 

Weź Udział w Tworzeniu Bezpiecznej Przyszłości

Dołącz do Społeczności CommunityGuard!

W obliczu rosnących zagrożeń, Twoje zaangażowanie jest kluczowe. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o systemie CommunityGuard i jego możliwościach. Zarezerwuj demonstrację, aby na własne oczy zobaczyć, jak nowoczesne technologie cyfrowe takiej jak AI i IoT mogą zwiększyć bezpieczeństwo Twojej społeczności. Razem możemy zbudować odporną społeczność, gotową na każde wyzwanie.

Zapraszamy do współpracy lokalne władze, organizacje społeczne i wszystkich, którzy chcą przyczynić się do podnoszenia lokalnego poziomu bezpieczeństwa. Odkryj, jak CommunityGuard może rewolucjonizować obronę cywilną w Twoim regionie i stać się filarem lokalnej odporności. Możemy wspólnie rozwijać ten projekt również w ramach prac badawczo rozwojowych i inicjatyw europejskich. 

Nie czekaj, działaj już teraz! Kontaktuj się z nami, aby rozpocząć proces integracji i adaptacji CommunityGuard w Twojej społeczności. Razem zbudujemy nową jakość życia, opartą na zaufaniu, nowoczesnej technologii i wspólnej odpowiedzialności.

Twoja inicjatywa może uratować życie. Zacznij już dziś!

Skontaktuj się z nami 

Twórz z nami przyszłość – bezpieczną, technologicznie zaawansowaną i odporną na kryzysy.

Jan Ekiel

CEO

Przemek Mikus

COO

Feel free to contact us!

We will answer all your questions and find the best solution for your project.

  Contact
  Sales PL
  +48 572 047 673
  Sales US
  +1 646 580 8933
  Recruitment
  +48 577 877 811

  Socials

  ŁÓDŹ
  8/10 Żeligowskiego Street Łódź 90-753 Poland