Rozwiązania

Oprogramowanie i rozwiązania cyfrowe dla przemysłu elektroenergetycznego


Umów konsultację
Oprogramowanie i rozwiązania cyfrowe dla energetyki

Planujesz cyfryzację rozwiązań dla przemysłu elektroenergetycznego?

Nasi inżynierowie ds. wbudowanego oprogramowania mogą pomóc Ci udoskonalić Twój obecny system/produkt lub zbudować go całkowicie od podstaw i płynnie przejść przez proces cyfryzacji.

Cyfryzacja przemysłu elektroenergetycznego

Przemysł energetyczny jest kluczowym elementem współczesnego społeczeństwa - energia jest potrzebna do prawie wszystkich aspektów życia codziennego, począwszy od zasilania domów i firm, aż po transport i produkcję. Przemysł ten ciągle się rozwija, a nowe technologie i regulacje wpływają na sposób wytwarzania i użytkowania energii. Firmy energetyczne, agencje rządowe i inni interesariusze współpracują, aby zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i zrównoważony rozwój przemysłu energetycznego.

Oprogramowanie dla energetyki

Przemysł energetyczny a technologia

Produkty i usługi cyfrowe dla energetyki są jednymi z naszych głównych specjalizacji. W zespole Liki łączymy wiedzę i doświadczenie w czterech obszarach::

 • przemysł energetyczny
 • obsługa klienta
 • technologie cyfrowe
 • telekomunikacja   Jesteśmy ekspertami w zapewnianiu wysokiej efektywności inwestycji w rozwijaniu produktów i usług cyfrowych, takich jak oprogramowanie, systemy kontroli i pomiaru oraz platformy IoT dla przemysłu elektroenergetycznego.

“Cyfryzacja może pomóc poprawić efektywność, niezawodność i zrównoważony rozwój przemysłu elektroenergetycznego dla wszystkich uczestników rynku: producentów, dystrybutorów, operatorów, konsumentów i prosumentów.”

W jakich obszarach elektroenergetyki oprogramowanie i narzędzia cyfrowe przynoszą największe korzyści?

 1. Wytwarzanie energii: cyfryzacja może pomóc zoptymalizować wytwarzanie energii poprzez poprawę efektywności pracy elektrowni, zmniejszenie przestojów i maksymalizację produkcji. Można to osiągnąć dzięki wykorzystaniu:
 • systemów kontroli cyfrowej
 • zaawansowanej analizy, w tym sztucznej inteligencji zintegrowanej z systemami SCADA i czujnikami IoT
 • technologii konserwacji predykcyjnej
 1. Transmisja i dystrybucja: technologie cyfrowe można wykorzystać do monitorowania i kontroli sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, poprawiając niezawodność i zmniejszając przestoje. Obejmuje to wykorzystanie inteligentnych sieci, systemów monitoringu w czasie rzeczywistym i analizy predykcyjnej.
 2. Obsługa klienta: cyfryzacja może poprawić obsługę klienta, umożliwiając dostarczanie klientom informacji i wsparcia w czasie rzeczywistym. Obejmuje to wykorzystanie aplikacji mobilnych, chatbotów i innych narzędzi cyfrowych, które pomagają klientom zarządzać swoimi kontami i rozwiązywać problemy.

Oprogramowanie w obsłudze klienta:

 • daje możliwość konsumentom zmniejszenia kosztów zużycia energii
 • dla dostawców energii oferuje możliwość zmniejszenia kosztów obsługi posprzedażowej, motywowania konsumentów do minimalizacji zużycia w godzinach szczytu i redukcji współczynnika rezygnacji
 1. Zarządzanie energią: technologie cyfrowe mogą pomóc konsumentom i firmom lepiej zarządzać zużyciem energii, zmniejszając koszty i poprawiając efektywność. Obejmuje to wykorzystanie inteligentnych liczników, oprogramowania do zarządzania energią i systemów automatyzacji domowej.
 2. Integracja energii odnawialnej: cyfryzacja może pomóc w integracji źródeł energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, do sieci, poprawiając efektywność i zmniejszając koszty. Obejmuje to wykorzystanie:
 • magazynowania energii i innych systemów do zwiększonego samozużycia
 • narzędzi do prognozowania w czasie rzeczywistym
 • inteligentnych sieci z wszystkimi korzyściami, w tym dostarczaniem rozproszonych rezerw energii, rezerw na utrzymanie częstotliwości (FCR) i rezerw na przywracanie częstotliwości (FRR)

Zarządzanie energią - przyjrzyjmy się bliżej

Energia elektryczna, jej dostępność i cena to gorące tematy, które są dziś omawiane we wszystkich przypadkach. Każdy śledzi dziś wiadomości dotyczące:

 • regulacji energii odnawialnej
 • inwestycji w elektrownię jądrową
 • ceny i źródeł paliw kopalnych

Każdy obszar przemysłu elektroenergetycznego jest wspierany przez zaawansowane systemy cyfrowe. Biorąc to pod uwagę, warto przyjrzeć się systemowi zarządzania energią elektryczną (EMS), który jest systemem opartym na oprogramowaniu, pomagającym zarządzać i kontrolować wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję i zużycie energii elektrycznej. System wykorzystuje sensory, liczniki i inne urządzenia do zbierania danych o zużyciu energii, a następnie wykorzystuje zaawansowane algorytmy do analizy tych danych i dostarczania wskazówek, jak można efektywniej wykorzystywać energię.

EMS zazwyczaj składa się z trzech głównych składników: systemu nadzoru i zdalnej akwizycji danych (SCADA), systemu zarządzania energią (EMS) i systemu zarządzania dystrybucją (DMS). System SCADA zbiera dane w czasie rzeczywistym z różnych urządzeń i czujników na całej sieci energetycznej, EMS jest odpowiedzialny za optymalizację wytwarzania i dystrybucji energii na podstawie tych danych, a DMS zarządza siecią dystrybucyjną, zapewniając niezawodne i efektywne dostarczanie energii klientom.

Celem EMS jest pomoc firmom energetycznym i dostawcom w redukcji marnowania energii i poprawie jej efektywności, jednocześnie utrzymując stabilność i niezawodność sieci. System może pomóc zidentyfikować obszary sieci, które doświadczają dużego zapotrzebowania lub przeciążenia, a następnie efektywniej przydzielać zasoby, aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Może także pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów lub awarii przed ich wystąpieniem, pozwalając dostawcom podjąć proaktywne działania w celu ich zapobieżenia. Ogólnie rzecz biorąc, EMS może pomóc w obniżeniu kosztów, poprawie niezawodności usług i zwiększeniu ogólnej równowagi i stabilności systemu energetycznego.

Skupmy się także na bezpieczeństwie energetycznym - dostępność energii elektrycznej zależy zarówno od zdolności do wytwarzania energii, jak i od tego, jak wykorzystujemy tę wytworzoną energię. Zapotrzebowanie na energię elektryczną i tym samym jej dostępność będą dynamicznie zmieniać się w ciągu dnia. W Polsce można kupować tańszą energię o określonych porach dnia. W Skandynawii dystrybutorzy oferują energię elektryczną w cenie, która zmienia się co godzinę. Zmiany cen w ciągu dnia motywują konsumentów do korzystania z energii wtedy, gdy jest ona dla nich tańsza. Wybierając taryfę z cenami zmiennymi, można ręcznie włączać i wyłączać urządzenia (kotły, pralki, systemy grzewcze, klimatyzację). Jednak znacznie wygodniejsze i efektywniejsze jest zautomatyzowanie tego procesu za pomocą kontrolerów i systemów zarządzania budynkiem, takich jak nasz Green Energy Controller.

Zastanawiasz się nad użyciem Green Energy Controller w swojej firmie?

Zaplanujmy krótką rozmowę.

Porozmawiaj z Ekspertem
Energetyka IoT kontrolery

Wyzwania systemów zarządzania

Wiedza o dostępności i zapotrzebowaniu na energię elektryczną jest obecnie bardziej potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej. Istnieje jednak kilka wyzwań, które przemysł energetyczny musi przezwyciężyć. O czym mówimy? Wyzwania systemów zarządzania dla tej wymagającej branży obejmują:

 • duże i trudne do przewidzenia zapotrzebowanie na energię elektryczną
 • trudne do przewidzenia i dynamicznie zmieniające się ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych
 • bezpieczeństwo cybernetyczne - nieautoryzowany dostęp, możliwa awaria systemu lub naruszenie danych stanowiłoby bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa
 • zdalna diagnostyka systemu w czasie rzeczywistym - pobieranie danych z liczników energii i wielu innych urządzeń diagnostycznych z dużą częstotliwością odczytu
 • komunikacja z wieloma urządzeniami zainstalowanymi gęsto w jednym obszarze wymaga wydajnego systemu komunikacyjnego o dużej przepustowości
 • infrastruktura bezobsługowa, która nie będzie wymagała częstych interwencji personelu terenowego

Odpowiedzią na te wyzwania jest system energetyczny, który wykorzystuje dane aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu może szybko reagować na potrzeby i stabilizować sieć energetyczną. Dodatkową korzyścią z monitorowania danych w czasie rzeczywistym jest możliwość opracowywania algorytmów, które potrafią przewidzieć i dostosować system do zmian, które jeszcze nie wystąpiły.

Wysokie wymagania wobec przetwarzania danych w czasie rzeczywistym w systemach łączności są doskonale spełniane przez sieć GSM piątej generacji. Jakie korzyści są z nią związane?

 • niskie opóźnienie transmisji danych umożliwia diagnostykę w czasie rzeczywistym
 • większa przepustowość sieci niż poprzednie generacje pozwala obsługiwać znacznie więcej urządzeń w jednym obszarze i odczytywać dane o wysokiej częstotliwości
 • jeszcze lepsze zabezpieczenia informatyczne na wielu poziomach: lepsza autentykacja przy użyciu 5G-AKA, lepsze szyfrowanie przy użyciu publicznego klucza PKI i możliwość separowania bezpiecznych segmentów sieci, np. dedykowanych krytycznej infrastrukturze

Korzystając z sieci 5G, możemy zarządzać systemami energetycznymi w sposób bezpieczny i efektywny. Nowe systemy zarządzania energią, wykorzystujące technologię sieci 5G, będą w stanie przewidywać i dostosowywać do zmieniających się warunków zewnętrznych i potrzeb klientów. Wykorzystywać będą algorytmy sztucznej inteligencji, zasilane danymi w czasie rzeczywistym zarówno z sieci energetycznej, jak i zewnętrznych systemów: czujników środowiskowych, prognoz pogody, usług ostrzegawczych i centrów zarządzania sytuacjami awaryjnymi.

Green Energy Controller - nasze rozwiązanie

IoToak i Liki Mobile Solutions stworzyły Green Energy Controller, aby każdy mógł zwiększyć efektywność zużywanej energii elektrycznej. Smart Energy powoli wkracza do europejskich domów. 

Green Energy Controller zbiera dane o zużyciu i produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Dobra wizualizacja danych i prosty interfejs do definiowania algorytmów kontroli pozwalają nam lepiej wykorzystywać energię o niskim koszcie. W przypadku, gdy panele produkują więcej energii niż budynek zużywa, kontroler może włączyć ładowanie akumulatora energii lub kotła do podgrzewania wody. Przechowywana energia i ciepła woda mogą być wykorzystywane wieczorem, gdy są bardziej potrzebne. W ten sposób nie będziesz musiał sprzedawać energii do sieci energetycznej po mało atrakcyjnej cenie w ciągu dnia, a następnie kupować ją w momencie, gdy energia jest najdroższa. Kontroler może także umożliwić sterowanie wspomnianymi kotłami, zgodnie z taryfami dziennymi. Kontroler może włączyć urządzenie o drugiej w nocy, aby tanio podgrzać wodę, która będzie potrzebna rano.

Systemy przemysłowe są skomplikowane, dlatego zasady zużycia i produkcji energii są łatwiejsze do zrozumienia i wykorzystania, jeśli są dobrze zobrazowane. Podczas projektowania analityk i projektant UI/UX pracują nad dogłębnym zrozumieniem działania systemu i wykonują wiele prac analitycznych za użytkownika - wszystko po to, aby docelowy użytkownik mógł świadomie decydować, jak ma działać infrastruktura, którą kontroluje.

Jak zwiększyć ekonomiczną efektywność inwestycji w farmy fotowoltaiczne?

Prosumenci (właściciele elektrowni słonecznych) powinni kontrolować bilans między produkcją a zużyciem energii. Przechowywanie i zużycie wytworzonej energii jest bardziej opłacalne niż sprzedaż energii operatorowi w celu jej późniejszego zakupu. Odbiorniki i magazyny energii powinny być włączane wtedy, gdy produkcja energii przewyższy zużycie użytkowników.

Green Energy Controller pozwala włączać odbiorniki dokładnie w momencie, gdy cena energii będzie bardziej korzystna dla użytkownika. Na przykład wodę w elektrycznych bojlerach można podgrzewać w ciągu dnia, gdy farma fotowoltaiczna produkuje więcej energii, niż konsumenci zużywają, lub w nocy, gdy jest najtańsza.

Green Energy Controller ma wiele scenariuszy zastosowania, zwłaszcza w przypadkach, gdy:

 • ważne jest analizowanie zużywanej lub produkowanej energii w czasie rzeczywistym
 • możliwe jest obniżenie kosztów zużycia energii poprzez automatyczną kontrolę odbiorników i obwodów
 • można zoptymalizować zużycie wyprodukowanej energii w instalacjach fotowoltaicznych
 • można tworzyć rozproszone rezerwy elektryczności w sieci i nawet rezerwy na utrzymanie częstotliwości - FCR
 • ważne jest minimalizowanie ryzyka dodatkowych kosztów związanych z przekroczeniem limitów określonych w umowach
 • limit zużycia energii
 • maksymalne natężenie mocy
 • limity wytwarzania mocy biernych

Submetering (opomiarowanie podlicznikami) pozwala na monitorowanie kosztów zużycia energii w celach ładowania. Kontroler pozwala na podłączenie:

 • 128 liczników energii Modbus RTU
 • 512 liczników z wyjściami impulsowymi (wymagane adaptery)
 • 500 liczników obsługujących standard mBus
 • magistrali liczników (wymagane adaptery)
 • zasilanie na żądanie z opłatami online i prepaid

Jan

Jan

CEO

Jarek

Jarek

Head of Embedded

Kacper

Kacper

IoT Developer

Skontaktuj się i przedstaw swój projekt!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania biznesowe i techniczne dotyczące twojego projektu.

FrontendHouse logo on cookie banner

Używamy plików cookie, aby spersonalizować naszą stronę internetową.